Dokumenty niezbędne do formalności pogrzebowych, które należy zabrać ze sobą


  • Dowód osobisty osoby zmarłej.
  • Legitymacja emeryta / rencisty osoby zmarłej. Jeśli dana osoba pracowała, będzie potrzebne zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu.
  • Akt zgonu.
  • Karta oznaczona „Część przeznaczona dla administracji cmentarza” Którą otrzymają Państwo z Aktem Zgonu. 
  • Dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb.
  • W przypadku gdy pogrzeb ma się odbyć w innej parafii niż ta do której należała osoba zmarła należy uzyskać zgodę na pochówek parafianina w innej parafii. 

Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego


  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej.
  • Dowód osobisty osoby ubiegającej się o akt zgonu.